top of page

Algemene voorwaarden

Partijen en voorwerpen

The original Group BV (hierna  “verwerkingsverantwoordelijke”)

Ruisbroekdorp 79, 2870 Puurs-Sint-Amands

E-mail: info@theoriginalgroup.org

Telefoon: +32470/47.87.03

 

“The Original Group” stelt deze algemene voorwaarden vast,  dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres: https://www.theoriginalgroup.org/.

Partijen en voorwerpen

Definitie

De algemene voorwaarden zijn voorwaarden die zowel wettelijk verplicht zijn als deze die wij opleggen aan onze klanten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de website ‘The Original Group’.

 

Onze diensten:

 • Het opzetten en afbreken van evenementen;

 • Het opzetten en afbreken van feesten;

 • Het begeleiden van evenementen;

 • Het begeleiden van feesten;

 • Het organiseren van evenementen;

 • Het organiseren van feesten;

 • Het maken van websites via Wix (Site builder).

Definitie

Totstandkoming van de overeenkomst voor diensten

Consumenten (particulier)

De overeenkomst voor onze diensten komt tot stand vanaf het moment de consument een van onze diensten aanvraagt. Dit kan zijn voor een gesprek om te bespreken wat wij kunnen doen voor het evenement of feest voor de consument, of na het goedkeuren van een offerte.

 

Bedrijven

De overeenkomst voor onze diensten komt tot stand vanaf het moment het bedrijf een van onze diensten aanvraagt. Dit kan zijn voor een gesprek om te bespreken wat wij kunnen doen voor het evenement of feest voor het bedrijf, of na het goedkeuren van een offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst voor diensten

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Consumenten (particulier)

De consument wordt er toe verplicht de termijn van offertes, facturen, aanmaningen en annulatie te respecteren. Ook moet de consument er voor zorgen dat alle vergunningen voor het evenement of feest in orde zijn, hierbij kunnen wij de consument in ondersteunen.

 

Bedrijven

Het bedrijf wordt er toe verplicht de termijn van offertes, facturen, aanmaningen en annulatie te respecteren. Ook moet het bedrijf er voor zorgen dat alle vergunningen die nodig zijn voor  het evenement of feest in orde zijn, hierbij kunnen wij het bedrijf in ondersteunen.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant

Offertes

Consumenten (particulier)

Consumenten kunnen bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen, deze offerte wordt binnen de 2 werkdagen verzonden en is 14 kalenderdagen geldig. Wanneer de offerte is goedgekeurd is er geen onderhandeling meer mogelijk op de prijs.

 

Bedrijven

Bedrijven kunnen bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen, deze offerte wordt binnen de 2 werkdagen verzonden en is 14 kalenderdagen geldig. Wanneer de offerte is goedgekeurd is er geen onderhandeling meer mogelijk op de prijs.

Offertes

Gesprekken

Consumenten (particulier)

De gesprekken dat de consument op onze site kan kiezen zijn gratis en wordt er telkens een uur voor genomen om alle vragen dat de consument heeft betreffende een evenement of feest dat de consument door ons wil laten organiseren, opzetten en/of begeleiden.

 

Komt de consument niet opdagen zonder te verwittigen, tot 4 uur op voor het gesprek, zal er een bedrag worden aangerekend van 20 euro.

 

Bedrijven

De gesprekken dat een bedrijf op onze site kan kiezen zijn gratis en wordt er telkens een uur voor genomen om alle vragen dat het bedrijf heeft betreffende een evenement of feest dat het bedrijf door ons wil laten organiseren, opzetten en/of begeleiden.

 

Komt de verantwoordelijke van het bedrijf niet opdagen zonder te verwittigen, tot 4 uur op voor het gesprek, zal er een bedrag worden aangerekend van 20 euro.

Gespreken

Diensten voor het organiseren, begeleiden en/of opzetten van evenementen of feesten

Consumenten (particulier)

Als een consument bij ons een dienst aanvraagt voor een evenement of feest, wordt er meestal materiaal van ons gebruikt. Dit zien wij als verhuur van onze goederen en vallen dus onder de verhuurvoorwaarden van ‘the Original Corner’.

 

Bedrijven

Als een bedrijf bij ons een dienst aanvraagt voor een evenement of feest, wordt er meestal materiaal van ons gebruikt. Dit zien wij als verhuur van onze goederen en vallen dus onder de verhuurvoorwaarden van ‘the Original Corner’.

Diensten voor het organiseren, begeleiden en/of opzetten van evenementen of feesten

Facturatie, betalingen en incassokosten

Consumenten (particulier)

Voor de diensten voor evenementen en feesten wordt er een voorschot gevraagd, deze bedraagt 20 % van de offerte prijs. Hiervoor heeft de consument de tijd voor tot 14 dagen voor de aanvang van het evenement of feest. Betaald de consument deze niet dan krijgt de consument een 1ste aanmaning en krijgt de consument 5 dagen de tijd om deze te betalen. Betaald de consument de 1ste aanmaning nog niet sturen wij een 2de aanmaning met een administratieve kost en boete van 10 euro boven op het voorschot hiervoor heeft de consument 4 dagen de tijd. Betaald de consument de 2de aanmaning nog niet sturen wij een 3de aanmaning met een administratieve kost en boete van 20 euro bovenop de prijs van de 2de aanmaning, deze moet betaald worden binnen de 2 dagen.

 

Na het evenement of feest wordt er een totaal factuur opgemaakt met het aantal werk uren en eventueel extra goederen dat de consument heeft aangevraagd. Van deze factuur wordt het voorschot afgetrokken, zonder de eventuele administratieve kost en boete dat er is bijgekomen. Hier krijgt de Consument 30 dagen de tijd voor om deze te betalen. betaald de consument deze factuur niet dan sturen wij een 1ste aanmaning hiervoor krijgt de consument 14 dagen de tijd om deze te betalen. Wordt de 1ste aanmaning niet betaald sturen wij een 2de aanmaning met een administratieve kost en boete van 40 euro boven op de factuurprijs te betalen binnen de 7 dagen. Betaald de consument de 2de aanmaning niet sturen  een 3de aanmaning met een administratieve kost en boete van 60 euro boven op de factuurprijs van de 2de aanmaning te betalen binnen de 7 dagen. Wordt deze alsnog niet betaald wordt er beroep gedaan op een incassobureau

 

Alle facturen worden verstuurd via e-mail.

 

Bedrijven

Voor de diensten voor evenementen en feesten wordt er een voorschot gevraagd, deze bedraagt 20 % van de offerte prijs. Hiervoor heeft het bedrijf de tijd voor tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of feest. Betaald het bedrijf deze niet dan krijgt het bedrijf een 1ste aanmaning en krijgt het bedrijf 5 kalenderdagen de tijd om deze te betalen. Betaald het bedrijf de 1ste aanmaning nog niet sturen wij een 2de aanmaning met een administratieve kost en boete van 10 euro boven op het voorschot te betalen binnen de 4 dagen. Betaald het bedrijf de 2de aanmaning nog niet sturen wij een 3de aanmaning met een administratieve kost en boete van 20 euro bovenop de prijs van de 2de aanmaning te betalen binnen de 2 dagen

 

Na het evenement of feest wordt er een totaal factuur opgemaakt met het aantal werk uren en eventueel extra goederen dat het bedrijf heeft aangevraagd. Van deze factuur wordt het voorschot afgetrokken, zonder de eventuele administratieve kost en boete dat er is bijgekomen. Hier krijgt het bedrijf 30 kalenderdagen de tijd voor om deze te betalen. betaald het bedrijf deze factuur niet dan sturen wij een 1ste aanmaning hiervoor krijgt het bedrijf 14 dagen de tijd om deze te betalen. Wordt de 1ste aanmaning niet betaald sturen wij een 2de aanmaning met een administratieve kost en boete van 20 euro boven op de factuurprijs te betalen binnen de 7 dagen. Betaald het bedrijf de 2de aanmaning niet sturen wij  een 3de aanmaning met een administratieve kost en boete van 40 euro boven op de factuurprijs van de 2de aanmaning te betalen binnen de 7 dagen. Wordt deze alsnog niet betaald wordt er beroep gedaan op een incassobureau.

 

Alle facturen worden verstuurd via mail.

Facturatie, betalingen en incassokosten

Annulatie of verplaatsing van het evenement of feest

Consumenten (particulier)

Consumenten kunnen hun feest of evenement dat ze door ons laten doen annuleren zonder extra kosten tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van het feest of evenement.

 

Annuleert de consument na deze termijn dan behouden wij het voorschot plus nog een extra administratieve kost van 80 euro, tenzij het gaat over overmacht.

 

Wilt de consument het evenement of feest verplaatsen naar een andere datum dan kan dit tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of feest, het kan zij dat hier extra kosten op komen (huur van een locatie, huur van goederen dat wij huren voor het evenement of feest).

 

Wilt de consument het evenement of feest verplaatsen naar een andere datum dan zullen wij een extra administratieve kost van 25 euro aanrekenen plus eventuele ander kosten (huur van een locatie, huur van goederen dat wij huren voor het evenement of feest) tenzij het hier gaat over overmacht.

Bedrijven

Bedrijven kunnen het feest of evenement annuleren tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of feest hierbij vragen wij wel nog 30% van het voorschot te betalen voor de gemaakte kosten, tenzij het gaat over overmacht.

 

Annuleert het bedrijf het evenement of feest na deze datum dan behouden wij het voorschot en vragen we nog eens 80 euro administratieve kost, tenzij het hier over overmacht gaat.

 

Wilt het bedrijf het evenement of feest verplaatsen naar een andere datum dan kan dit tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van het evenement of feest, het kan zij dat hier extra kosten op komen (huur van een locatie, huur van goederen dat wij huren voor het evenement of feest).

 

Wilt het bedrijf het evenement of feest verplaatsen naar een andere datum dan zullen wij een extra administratieve kost van 30 euro aanrekenen plus eventuele ander kosten (huur van een locatie, huur van goederen dat wij huren voor het evenement of feest) tenzij het hier gaat over overmacht.

Annulatie of verplaatsingvan het evenement of feest

Overmacht

Consumenten (particulier)

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03) de consument het bedrijf op om te zeggen dat hij/zij onze diensten niet meer kan gebruiken en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@theoriginalgroup.org

Volgende opsomming zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien:

 • Zieken van de persoon zelf,

 • Zieken van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Pandemie,

 • Epidemie,

 • Natuurrampen,

 • Overlijden van de persoon zelf,

 • Overlijden van een persoon van bloed- en aanverwanten tot de 2de graad,

 • Ziekenhuisopname van de persoon zelf,

 • Ziekenhuisopname van bloed- en aanverwanten tot de 1ste graad,

 • Noodgedwongen annulatie door de overheid tenzij het gaat over dat men niet de juiste vergunningen heeft aangevraagd (nalatigheid van de consument zelf).

 

Bedrijven

Ingeval van overmacht belt (+32 470 47 87 03)  de consument het bedrijf op om te zeggen dat hij/zij onze diensten niet meer kan gebruiken en waarom en stuurt nadien nog eens een mail met dezelfde informatie naar: info@theoriginalgroup.org

Volgende opsommingen zijn de zaken die door ons als overmacht worden aanzien.

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van ziekte van de hoofdpersoon of hoofdpersonen,

 • Als het bedrijf de producten of goederen gebruikt voor een feest of event die het bedrijf organiseert voor een consument en deze consument het feest annuleert omwille van een overlijden die het feest of event tot een einde moet brengen,

 • Als het bedrijf het feest of event moet annuleren door sterfte van een personeelslid of eigenaar,

 • Pandemie,

 • Epidemie,

 • Natuurrampen,

 • Faillissement,

 • Als het bedrijf tijdelijk zijn deuren moet sluiten door de overheid, tenzij het hier gaat over nalatigheid van het bedrijf (voedselvergiftiging, insecten in het gebouw, vergunningen niet in orde, sluiting door geluidsoverlast, sluiting door vervuiling van de buurt, sluiting door grove fouten gedaan door de 1 van de eigenaars of 1 van de personeelsleden).

Overmacht

Verplichtingen die wij moeten nakomen

 • Offerte en facturen worden altijd binnen de 2 werkdagen na aanvraag verstuurd via mail,

 • Original Events zorgt er voor dat de evenementen of feesten die door ons worden georganiseerd, begeleid, opgezet of afgebroken wordt; altijd op een professionele manier gebeurd.

 • Original Events zal nooit afwijken van deze voorwaarden, tenzij hier een wederzijds akkoord is met de consument of het bedrijf.

 • Original Events zal alle vragen/opmerkingen die per mail of per post worden verstuurd binnen de 2 werkdagen beantwoorden en dit via mail.

Verplichtingen die wij moeten nakomen
bottom of page